Testit


Näytä yhdellä sivulla
Lajitteluperuste:

Kotitestiksi validoitu kolesterolitesti, jolla tarkistetaan, onko kokonaiskolesterolitasosi normaali.

 

Kuusi yleisintä lääke- ja huumausainetta luotettavasti ja nopeasti 5 minuutissa tunnistava testi. Testi tehdään virtsasta.

myCARE Verensokeritestillä testaat helposti verensokerisi kotioloissa.

 

myCARE Kolesterolitestillä on helppo testata kolesteroli kotioloissa.

myCARE Suolistotesti on helppo ja edullinen tapa tehdä seurantaa suoliston voinnista.

myCARE Vatsahaavatestillä selviää, onko sinulla helikobakteeri.

Nopea ja luotettava testi klamydian havaitsemiseksi muutamassa minuutissa.

 

Kotitesti emätintulehduksen toteamiseen. Kotitesti määrittää sisältääkö virtsa jompaa kumpaa (tai kumpaakin) kahdesta emätintulehduksen yleisimmästä aiheuttajasta.

Virtsatesti 6 parametria. 25 testiliuskaa/purkki

Parametrit GLU, PRO, PH, BLO, NIT, LEU

  • Nopeita: Tulos jopa puolessa minuutissa.
  • Laadukas ja luotettava värikartta.
  • Uusi teknologia, joka estää reagenssien sekoittumisen toisiinsa.

Kolesterolin testikasetti sisältää viisi Mission 3-in-1 lipidipaneelitestiä (CHOL/HDL/TRIG).

Ketostix®-virtsakoeliuska

  • Ketoaineiden määritys virtsasta
  • Kvantitatiivinen visuaalisesti luettava liuskatesti (perustuu koealueen värin muutokseen)
  • Reaktioaika 15 sekuntia (myöhemmin tapahtuvat värinmuutokset ovat merkityksettömiä)
  • Liuska havaitsee ketoaineet jo 0,5 mmol/l pitoisuudella
  • Yksinkertainen ja edullinen käyttää

Virtsassa mahdollisesti esiintyvä ketoaine, asetetikkahappo eli asetoasetaatti, antaa tietoa hiilihydraatti- ja rasva-aineenvaihdunnasta. Jos verensokeri on korkea, ketoaineet virtsassa ovat merkki insuliininpuutteesta. Insuliinin puuttuessa elimistö ei pysty käyttämään sokeria energianlähteenään vaan polttaa rasvoja. Kuitenkin ilman sokereiden samanaikaista palamista rasvojen palaminen on epätäydellistä ja tällöin syntyy ketoaineita, joita erittyy virtsaan.

Insuliinin puute johtaa happomyrkytykseen ja lopulta diabeettiseen koomaan, kun ketoaineiden pitoisuus elimistössä nousee hyvin korkealle.Happomyrkytyksen kehittyminen ehkäistään riittävällä verensokerin omaseurannalla ja mittaamalla ketoaineet virtsasta tarvittaessa.

Ketotestiliuskan avulla selvität nopeasti ja helposti oletko ketoosissa ja kuinka syvä ketoosi on. Tulos on valmis 60 sekunnissa.

Pakkaus sisältää 100 liuskaa eli voit tehdä 100 testiä.

EXACTO® TEST HIV on itse tehtävä seulontatesti HIV virusinfektiolle (HIV-1 tai HIV-2), joka on AIDSin (hankittu immuunipuutos, Acquired Immunodeficiency Syndrome)
aiheuttava tekijä. Testi sisältää antigeenejä, joilla pystytään havaitsemaan AIDSia
aiheuttavaa virusta (HIV-1 tai HIV-2) vastaan suunnattuja vastaaineita. Luotettavan tuloksen saamiseksi testiä on käytettävä vähintään kolme kuukautta viimeisen altistumisriskin jälkeen.

Testin tarkkuus on 99,9%. Luotettavuus on kapillaariverellä sairaalaoloissa tehtyjen testien perustaalla ollut 100%.

EXACTO® -keliakiatesti on helppokäyttöinen ja luotettava itsehoitotesti, jonka voi suorittaa kotona
keliakian eli gluteeni-intoleranssin varhaiseksi toteamiseksi. Keliakia on ohutsuolen krooninen sairaus, johon liittyy lukuisia, vaihtelevan voimakkaita oireita kuten ilmavaivoja, ripulia, vatsakipuja,
ruokahaluttomuutta, laihtumista, päänsärkyä, kroonista väsymystä, ihottumaa, unettomuutta, masennusta jne. Keliakian aiheuttava aine on ruoka-aineiden gluteenin sisältämä peptidi nimeltä gliadiini. Gliadiinin sulatus aiheuttaa deaminoitujen gliadiinipeptidien muodostumista, ja ne käynnistävät keliakiaa
sairastavissa henkilöissä epänormaalin immuunireaktion ja suoliston tulehdusta aiheuttavien vasta-aineiden tuotannon. 

Geenitestin raportti pitää sisällään tietoa farmakogeneettisistä ominaisuuksista,
sopivasta ruokavaliosta, taipumuksesta allergioihin sekä unesta.

Analyysin perusteena on tieteellisesti tutkittu tieto kaikista osa-alueista. Analyysi ei ole
lääketieteellinen diagnoosi vaan kartoitus geneettisistä vahvuuksista sekä ominaisuuksista.

Testin taustalla on suomalainen bioteknologiayritys Evogenom Oy, jonka tarkoituksena on
edistää terveyttä ja hyvinvointia genetiikan avulla.

Testi suoritetaan sylkinäytteestä, joka toimitetaan pakkauksen sisältämän ohjeen
mukaisesti palautuspakkauksessa postitse analysoitavaksi. Myyntipakkaus sisältää
palautuspakkauksen, ja sen postimaksu on maksettu. Testiraportti toimitetaan
muistitikulla 4-8 viikon kuluttua näytteen toimituksesta.

HENKILÖKOHTAINEN LÄÄKEVASTEANALYYSI
Analyysi antaa yhteenvedon erilaisten lääkeaineiden ja geenien yhteistoiminnasta.
Raportissa eritellään vaikuttavat aineet, joiden vaikutus on tavanomainen, poikkeava tai merkittävän poikkeava. Jos testi osoittaa lääkeaineen poikkeavan tai merkittävän poikkeavan vaikutuksen, testituloksista kehotetaan keskustelemaan lääkärin kanssa.
*Listaus lääkeaineista, jotka ovat mukana lääkeanalyysissa

UNI JA LEPO
Analyysissa kuvaillaan, millainen vaikutus geneettisellä taustalla on uneen ja lepoon. Raportissa eritellään unen määrä, vuorotyö, unen syvyys ja rauhallisuus sekä vuorokausirytmi ja unen alkamisajankohta.

RAVINTO
Raportti erittelee geneettisen taustan vaikutuksen makeanhimoon, napostelutaipumukseen, ruokahaluun, syömisen määrän ja mielihyvän yhteyteen, kitkerän maistamisherkkyyteen sekä kasvissuuntautuneisuuteen.

VITAMIINIT, HIVENAINEET JA MINERAALIT
Analyysissä määritellään geneettisen taustan perusteella luontaiset tasot vitamiineille, hivenaineille ja mineraaleille. Mukana ovat A- ja E-vitamiinien kaltaiset molekyylit (karotenoidit ja tokoferolit), retinoli eli A1-vitamiini, B12-vitamiini, D-vitamiini, magnesium, fosfori, sinkki, kalsium sekä kupari.

TAIPUMUS ALLERGIOIHIN
Allergian syntytodennäköisyys riippuu monesta perinnöllisestä muunnoksesta, joista voi laskea allergisoitumisriskejä. Raportista selviää alttius maapähkinäallergiaan ja heinänuhaan.


*Vaikuttavat aineet, jotka ovat lääkevasteanalyysissa mukana
alkoholi, amitriptyliini, arformoteroli, asenokumaroli, atatsanaviiri, atorvastatiini, atsatiopriini, belinostaatti, bosepreviiri, brivarasetaami, dabrafenibi, dapsoni, diatsepaami, diklofenaakki, doksepiini, dolutegraviiri, dronabinoli, efavirentsi, erlotinibi, esomepratsoli, essitalopraami, estradioli, etinyyliestradioli, fenprokumoni, fenytoiini, flibanseriini, fluorourasiili, flurbiprofeeni, fluvastatiini, fosfenytoiini, glibenklamidi, glimepiridi, glipitsidi, glyseryylitrinitraatti, hydroksiklorokiini, imipramiini, indakateroli, irbesartaani, irinotekaani, kapesitabiini, karisoprodoli, kiniini, klobatsaami, klomipramiini, klopidogreeli, klorokiini, kofeiini, lakosamidi, lansopratsoli, lesinuradi, losartaani, lovastatiini, merkaptopuriini, metyylitioniini, mivakurium, moklobemidi, nevirapiini, nilotinibi, nitrofurantoiini, omepratsoli, pantopratsoli, patsopanibi, peginterferoni alfa-2a, piroksikaami, prasugreeli, pravastatiini, primakiini, rabepratsoli, rasburikaasi, ribaviriini, romiplostiimi, rosuvastatiini, selekoksibi, sertraliini, simvastatiini, sisplatiini, suksametoni, sulfadiatsiini, sulfametoksatsoli, takrolimuusi, tamoksifeeni, tegafuuri, telapreviiri, tiboloni, tikagrelori, tioguaniini, trimipramiini, varfariini, vinkristiini, vorikonatsoli.


Palvelun tuottamisessa Evogenom Oy vastaa, että analyysi- ja tuotantoprosessit noudattavat Suomen henkilötietolainsäädäntöä. Geneettistä dataa ei säilötä. Data tuhotaan, kun asiakas saa analyysinsa. Niin ikään toimitettu näyte tuhotaan, kun lopullinen analyysi on toimitettu asiakkaalle. Evogenom Oy ei luovuta geenidataa prosessin ulkopuolisille kolmansille osapuolille. Tietoturvaan liittyvistä syistä geneettistä dataa ei analysoida tietokoneella, joka on kytkettynä internetiin. Lisäksi asiakasta koskevaa dataa ei säilytetä internetissä eikä analyysi ole saatavilla internetin välityksellä, ellei asiakas jostain erityisestä syystä nimenomaisesti pyydä toimittamaan analyysiin liittyviä seikkoja tätä kautta.
info@evogenom.com

On Call Advanced mittaliuskat verensokerin mittaamiseen.

On Call Vivid -mittaliuskat verensokerin mittaamiseen.

Mittaliuskat sopivat:

  • On Call Vivid -verensokerimittariin
  • On Call Vivid Pal -verensokerimittariin

On Call Sure -mittaliuskat sopivat verensokerin mittaamiseen On Call Sure -mittareilla.

Testiliuskat 50kpl (2x25kpl) verensokerin mittaamiseen Beurerin GL44 ja GL50 verensokerimittareilla.
 

GlucoX TD-4183 verensokerimittariin

EXACTO® EARLY -raskaustesti on testi, jolla havaitaan istukkahormonin (hCG) esiintyminen virtsanäytteessä ja todetaan raskaus. Testissä käytetään vasta-aineiden yhdistelmää, jonka avulla havaitaan valikoivasti raskaushormonin hCG esiintyminen. Testi suoritetaan virtsaamalla suoraan imukykyiselle liuskalle tai upottamalla
se virtsaan. Tulokset luetaan liuskalle ilmestyvistä väriviivoista.

EXACTO® emätintulehdustesti on luotettava ja kivuton menetelmä emättimen pH:n määrittelemiseksi. Heti kun näytteenottopuikon pH:n mittausalue joutuu kosketuksiin emättimen eritteiden kanssa, se vaihtaa väriä. Saatu väri vastaa yhtä pH:n arvoa mittausasteikolla ja antaa testin tuloksen. EXACTO® emätintulehdustestin säännöllisen käytön avulla voidaan todeta luotettavasti emättimen mikrobikasvuston häiriöt.

Ovulaatiossa munasarjasta irtoaa munasolu. Munasolu etenee munatorviin, missä se on valmis hedelmöittymään. Välittömästi ovulaation jälkeen elimistö tuottaa huomattavan määrän luteinisoivaa hormonia (LH), joka käynnistää munasolun irtoamisen munasarjasta. Tämä ilmiö on nimeltään ”LH huippu” ja se tapahtuu tavallisesti kuukautiskierron keskellä. Tämän hedelmällisen jakson aikana raskauden
alkaminen on kaikkein todennäköisintä. Testissä käytetään vasta-aineiden yhdistelmää, joista yksi on LH:n monoklonaalinen vasta-aine, jonka tehtävänä on havaita luteinisoivan hormonin (LH) pitoisuuden kohoaminen.
 

EXACTO® SIMPLY on raskaustesti, jolla todetaan raskaus virtsasuihkulla, ja se on suunniteltu nopeaan itsediagnoosiin. Tämän testin herkkyys (25 mlU/ml) mahdollistaa
raskauden toteamisen luotettavasti (> 99 %) kolmessa minuutissa heti seuraavana päivänä kuukautisten oletetun alkamispäivän jälkeen.

EXACTO® -Virtsatietulehdustetin testiliuskat ovat
kovamuovisia liuskoja, joihin on kiinnitetty 4 reagenssialuetta. Ne mahdollistavat
seuraavien parametrien nopean tutkimuksen: valkosolut, nitriitit, veri ja proteiinit virtsassa.